Algemene voorwaarden

Tijdens de intake zal ik je vragen een beknopte versie van het AVG-document te ondertekenen en een behandeldossier in te vullen en te ondertekenen. Mocht je graag de uitgebreide versie van de AVG, zoals op deze website, ontvangen dan is dit uiteraard mogelijk. Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Praktijk Met Zachte Kracht.

Algemene voorwaarden

 • Wees op tijd aanwezig om ontspannen aan de massagesessie te kunnen beginnen.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding waarvan het niet erg is dat er wat olie op komt.
 • Ik adviseer om na afloop wat vrije tijd in te plannen om de uitwerking van de behandeling optimaal te kunnen ervaren.
 • Voor aanvang van een behandeling nemen we samen de behandelovereenkomst door. Hierin worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot jouw gezondheid.
 • We bespreken wat voor jou het doel van de massage is en vooral waar je eventueel last van hebt.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en word je doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn pas weer mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.
 • Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, vraag dan bij hem/haar na of massage geen bezwaren oplevert.
 • Eventueel medicijngebruik of middelengebruik dien je voorafgaand aan de massage mee te delen, aangezien die van invloed kan zijn op de behandeling. In een aantal gevallen is aanpassing van de massage noodzakelijk.
 • Laat het ook weten als je bent doorverwezen door een fysiotherapeut of dokter.
 • Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn die vermeldenswaardig zijn om de behandeling een zo goed mogelijk resultaat te kunnen geven.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Je wordt altijd met respect behandeld, tijdens de massages ben je met (hand)doeken bedekt. Alleen dat lichaamsdeel waarop gewerkt wordt is ontbloot.
 • Praktijk Met Zachte Kracht is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg waar je terecht kunt met eventuele klachten aangaande Praktijk Met Zachte Kracht.
 • Praktijk Met Zachte Kracht is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en dienstverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Praktijk Met Zachte Kracht houdt een cliëntendossier bij. Het betreft gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces. Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in het dossier opgenomen. NAW-gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met je op te kunnen nemen en facturatie.

Er is geen pin aanwezig, dus graag contante betaling, telefonische overmaking ter plaatse of betalen via de app Tikkie.

Geef het 24 uur van tevoren door als je verhinderd bent voor je afspraak. Bij latere afmeldingen worden de kosten voor de behandeling in rekening gebracht.

Logo klachtenportaal Zorg op de website van Praktijk Met Zachte Kracht in Veere, Zeeland         Logo BMS op de website van Praktijk Met Zachte Kracht in Veere, Zeeland

Maak een afspraak

Maak een afspraak bij Praktijk Met Zachte Kracht in Veere, Zeeland.