AVG-document

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, vraag ik uw toestemming om de volgende gegevens vast te leggen en te bewaren. Hieronder wordt het doel hiervan toegelicht.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Praktijk Met Zachte Kracht kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Met Zachte Kracht en door het invullen van het cliëntformulier. Praktijk Met Zachte Kracht kan de volgende persoonsgegevens vragen, verwerken en bewaren, om u zo adequaat mogelijk te kunnen behandelen:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres, gegevens over uw activiteiten op de website van Praktijk Met Zachte Kracht, internetbrowser en apparaattype;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Medische gegevens;
 • Korte samenvattingen van behandelingen (dossiervorming) om de voortgang bij te houden en een passende (vervolg)behandeling te bepalen;
 • Persoonlijke gegevens zoals aangegeven op de behandelovereenkomst;
 • Persoonlijke omstandigheden;
 • Praktijk Met Zachte Kracht maakt ook gebruik van een paar persoonsgegevens uit uw dossier voor het opstellen van de factuur.

Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik verwerk de gegevens in de digitaal beveiligde omgeving van MijnDiAd.

Waarom heeft Praktijk Met Zachte Kracht deze gegevens nodig?

Praktijk Met Zachte Kracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen, Whatsappen, berichten via Messenger of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Via e-mail, Messenger of Whatsapp worden alleen afspraken gemaakt of gewijzigd waarbij enkel sprake is van gebruik van de contactgegevens en geen andere persoonsgegevens;
 • Praktijk Met Zachte Kracht analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Praktijk Met Zachte Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke verplichting geldt, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of boekhouding (deze is uitbesteed aan derden). Financiële administratie gegevens zoals factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC);
 • Het plaatsen van berichten en reviews; dit altijd in overeenstemming met u. Hier wordt uw naam bij genoemd en eventueel verdere persoonlijke gegevens waarmee u akkoord bent gegaan.

Voor de dossiervorming is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten met MijnDiAd. Alleen indien noodzakelijk heeft MijnDiAd Praktijksoftware toegang tot uw dossier en dan alleen onder de wettelijk gereguleerde richtlijnen die in de verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 

Praktijk Met Zachte Kracht bewaart uw dossier ten minste 15 jaar, zoals dit door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verplicht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst van Praktijk Met Zachte Kracht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Praktijk Met Zachte Kracht kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Praktijk Met Zachte Kracht raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Praktijk Met Zachte Kracht zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Praktijk Met Zachte Kracht op via info@metzachtekracht.com en dan wordt deze informatie verwijderd.

Delen met anderen
Praktijk Met Zachte Kracht verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Praktijk Met Zachte Kracht zal dit nooit doen zonder persoonlijk contact met u hierover, tevens is hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig.

Praktijk Met Zachte Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte of boekhouding (deze is uitbesteed aan derden).

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Praktijk Met Zachte Kracht www.metzachtekracht.com  worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Praktijk Met Zachte Kracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Google analytics
In de toekomst maakt Praktijk Met Zachte Kracht wellicht gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De door Google verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP Adres) overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Lees het privacybeleid van Google specifiek van Google Analytics voor meer informatie. Google kan deze  informatie gebruiken om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over www.metzachtekracht.com te maken en om eventuele advertenties te kunnen toetsen op hun effectiviteit.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Met Zachte Kracht heeft hier geen invloed op. Praktijk Met Zachte Kracht heeft Google geen toestemming gegeven om op bovenstaande wijze vergaarde informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Met Zachte Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Praktijk Met Zachte Kracht hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Boekingen
Boekingen worden in een online agenda bijgehouden in de digitaal beveiligde omgeving van MijnDiAd. Uw naam en behandelswijze (soort massage) staan hierin vermeld alsmede – indien van toepassing – het aantal massages dat reeds van de strippenkaart is gebruikt. Hierin staan geen medische of adresgegevens vermeld, wel een eventueel telefoonnummer waarop ik u kan bereiken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Met Zachte Kracht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@metzachtekracht.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Praktijk Met Zachte Kracht zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken op uw verzoek reageren. Praktijk Met Zachte Kracht wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Praktijk Met Zachte Kracht neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@metzachtekracht.com.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Praktijk Met Zachte Kracht adviseert u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

www.metzachtekracht.com is een website van Praktijk Met Zachte Kracht.

Praktijk Met Zachte Kracht is als volgt te bereiken:

Postadres: Veerseweg 9, 4351 RC VEERE
Vestigingsadres: Veerseweg 9, 4351 RC VEERE
Telefoon: 06-38733573
Inschrijving KvK: 74542648
BMS lidmaatschapnummer: 271961

Maak een afspraak

Maak een afspraak bij Praktijk Met Zachte Kracht in Veere, Zeeland.